Camping

Camping

Det er en stor fornøyelse å ha camping på festival. Glade folk som er hos oss 24 timer i døgnet gjør at festivalopplevelsen blir noe helt unikt. Det er likevel en del ting som skal være på plass, og noen retningslinjer både vi som arrangør og du som gjest må følge. Så pakk bilen/campingvognen, vi sees!

6 ulike campingområder

 Hver avmerking er på ca 10 x 9 m, og ved bestilling får du utdelt en konkret plass.

 • Voksencamp
 • Ungdomscamp
 • Linedancecamp
 • Amcarcamp
 • Trailercamp
 • Stillecamp

2014-07-05 11.07.56

Regler for strømtilkobling

For de som har bestilt camping med strøm gjelder følgende;

 • Må ha med egen strømkabel/skjøteledning på ca 50 m, isolert, jordet og godkjent for utendørs bruk
 • Det er beregnet strømforbruk på ca 500 watt pr. campingenhet. Dvs at f.eks. kaffetrakter, varmeovn og tv IKKE kan brukes samtidig. Om noen har behov for strøm ut over dette må eget aggregat medbringes.
 • Ved strønbrudd må alle sjekke egne kabler og ledninger og at de er tilkoblet før vakt tilkalles.

Etterlatenskap/søppel

ALLE har ansvar for å holde egen campingenhet ren og ryddig og fri for søppel.

Ved avreise skal plassen være rydda og fri for søppel.

Det er IKKE tillatt ved avreise å forlate større ting som hvitevarer, sofaer, telt, vogner, osv. Dersom dette skjer vil fjerning av dette skje for gjestens/bestillers regning.

Tømming av campingtoalett

Dette gjøres ved renseanlegget som ligger i nærheten av campingområdet. Sjekk med campingvertskapet for tidspunkter, etc.

Musikk på campingen

 • Husk at du skal spille musikk for deg selv, ikke alle andre
 • Stillhet på stillecamp/amcarcamp mellom 04:00 – 09:00
 • Stillhet på voksen- og ungdomscamp mellom 05:00 – 09:00
 • Ingen bruk av lydhorn fra lastebiler/busser er tillatt

Brann

Følg vaktenes instrukser ved plassering av campingenhet. Branngater og seksjonering er svært viktig for å begrense evt. Brann.

Meld branntilløp til festivalens vakter.

Åpen ild er ikke tillatt. Grilling skal bare gjøres utendørs. Forlat aldri grillkull og plasser engangsgriller slik at andre ikke kan tråkke på dem. Det er utplassert tønner på campingområdet for forsvarlig lagring av brukte engangsgriller.

 

Våre samarbeidspartnere